Arvot

Luottamus
Luottamus lähtee aina itsestä. Jos ihmiset pystyvät luottamaan Sinun tekemisiin ja sanomisiin, tulevaisuuden rakentaminen on mahdollista. Luotan ihmisiin ja annan vastuuta, koska se palkitsee kaikki osapuolia parhaiten. Hyvällä luottamuksella päästään parhaisiin tuloksiin.

Kunnioitus
Yhdessä tekemisen tärkein tekijä on keskinäinen kunnioitus. Menestyvän porukan tekemisessä näkyy päivittäin keskinäinen kunnioitus. Arvostetaan toisten osaamista, tekemistä ja sanomisia. Kun kunnioitus on läsnä, menestyksen ovi on avoinna.

Tehokkuus
Tehokkain, tuottavin ja palkitsevin tapa saada tulosta aikaiseksi, kun tehtävä tarjoaa tekijälleen tarpeeksi mielenkiintoista ja mielekästä haastetta. Tehokkuus syntyy tekijän aivoissa.

Vapaus
Paras mahdollinen lopputulos annetaan vapaudella. Pitää olla selvä ja yksinkertainen päämäärä, mutta matkasta on pystyttävä myös nauttimaan.