Perhe

Perhe

Perheiden tulee tulevaisuudessa itse päättää alueella, miten haluavat terveyspalvelut järjestää perheen kesken. Kaikille pitää taata mahdollisuus saada julkista palvelua nopeasti, mutta toisaalta suosia myös yksityistä sektoria. Jos päätyvät yksityiseen, pitää näissä saada KELAN vähennykset tehtyä, hoidosta ja lääkkeistä. Sama koskee myös vakuutusyhtiöiden kautta tulevia palveluita.

Lapset ja nuoret

Olen ehdottomasti julkisen neuvolapalvelun kannattaja. Näin toimiva, tehokas ja erinomainen asia pitää säilyttää! Tämän lisäksi koulussa on oltava terveystarkastukset ja hoitoa saatavilla. Kouluterveyspalveluiden on oltava jokaisen oppilaan lähellä, myös digitaalisesti.

Seniorit

Senioireilla on hankalampaa, koska digitaalisuus ja palvelun saaminen tuottaa hankaluutta. Tämän takia meidän on pystyttävä kunta- ja kaupunkikohtaisesti tarjoamaan ihmisläheistä ja -keskeistä palvelua. Täällä pitää tehdä kaikki, että ihmiset voisivat ikääntyä rauhassa kotioloissa ja kehittää sinne riittävät palvelut.

Vanhemmat

Vanhemmat ovat tyytyväisiä perheen voidessa hyvin, mutta myös oma hyvinvointi on tärkeää. Vanhempien on saatava apua perheen sisäisiin kriiseihin. Alueella on oltava julkisia, yksityisiä tai yhdistysluonteisia auttavia puhelimia. Näiden on toimittava hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja apua on saatava.

Itä-Uusimaan tulee panostaa myös niin perheiden, kuin yksilöidenkin tukemiseen. Jokaisen apua tarvitsevan on saatava apua elämän pienten ja suurten ongelmien ja kysymysten edessä. Oli kysymys sitten sosiaali-, tai terveydenhuollosta.

Jätä kommentti