Perhe

Perhe

Sipoon tulee panostaa perheiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Perheitä on monenlaisia, mutta niistä jokaisen viihtyvyys on tärkeää. Perheiden hyvinvointi mittaa suoraan sipoolaisten onnellisuutta.

Lapset ja nuoret

Sipoon on pystyttävä tulevaisuudessa turvaamaan jokaisen lapsen hoitopaikka ja koulunkäynti. Tarvitaan viihtyisiä tiloja, harrastuspaikkoja, sekä turvallista liikkumista kodin ja koulun välillä. Opettajien, hoitajien ja muun henkilökunnan hyvät työolot ja työssä viihtyvyys on ensisijaisen tärkeää.

Seniorit

Senioreilla tulee olla mahdollisuus asua kotona niin pitkään kuin se on mahdollista. Sipoon tulee taata senioreille mahdollisuus viettää viimeiset vuodet tutussa ja turvallisessa ympäristössä kehittämällä kotihoitoa ja tukemalla senioreiden turvallista kotona asumista. Sanomattakin on selvää, että myös hoitokoteja tarvitaan ja niiden viihtyvyyteen ja hoidon laatuun on panostettava.

Harrastuspaikat

Lasten, nuorten ja aikuisten harrastuspaikkoihin on investoitava. Sipoon tulee tukea aktiivisesti harrastuspaikkojen rakentamista ja liiketoimintaa. Sipoon tulee tässä asiassa olla edelläkävijä! Erinomaiset harrastuspaikat tuovat mukanaan monia arvokkaita asioita: iloisia ihmisiä, liikunnallisuutta, työtä, mahdollisuuksia yrittäjille, terveyttä ja yhteenkuuluvuutta.

Vanhemmat

Vanhemmat ovat tyytyväisiä perheen voidessa hyvin, mutta myös oma aika on tärkeää. Sipoon tulee panostaa aikuisille suunnattuihin harrasmahdollisuuksiin.

Sipoon tulee panostaa myös niin perheiden, kuin yksilöidenkin tukemiseen. Jokaisen apua tarvitsevan on saatava apua elämän pienten ja suurten ongelmien ja kysymysten edessä. Oli kysymys sitten sosiaali-, tai terveydenhuollosta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sote on varmasti vaalikaudella iso ja tärkeä asia. Meidän tulee turvata ja varmistaa sipoolaisten palvelujen säilyvyys ja hyvä saavutettavuus. Perusterveydenhoito on oltava lähellä ja nopeasti saatavilla. Meidän ei tule rakentaa Uudellemaalle erillisiä ja monimutkaisia ”himmeleitä”, vaan tehdä muiden lähikaupunkien kanssa yhteinen erinomainen hoitoalue, jossa on erikoisosaamista ja valmius saada hoitoa välittömästä. Tässä asiassa yhteistyö on voimaa ja toimien on oltava yksinkertaisia ja tehokkaita.

Naapurikunnat

Sipoon on hyvällä ja avonaisella yhteistyöllä oltava mukana Pääkaupunkiseudun kehittämisessä. Tämä on kaikkien edun mukaista. Meidän on oltava vaikuttamassa niissä pöydissä, jossa asioistamme päätetään. Meidän on ajettava Sipoolaisten asioita näissä keskusteluissa.  Tulen vahvistamaan Sipoon painoarvoa HSL:ssä.

Kaavoitus

Kaavoituksen on oltava tehokasta ja perheiden viihtyvyys huomioon ottavaa.

Sipoon tulee tulevaisuudessa nopeuttaa kaavoitusta entisestään ja huomioida etenkin perheiden toiveet ja kattavien harrastusmahdollisuuksien säilyvyys ja kehittyminen.

Sipoon on taattava perheidensä viihtyvyys!

Jätä kommentti